Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящото ОС на БФРЛ, УС на БФРЛ изготви отчет за дейността на организацията през изминалия тригодишен мандат.

На долупосочените линкове ще намерите доклада, който ще бъде представен на Общото Събрание на БФРЛ.

Доклад ОС 2016г.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

 

С Уважение,

Виктор Ценков

LZ3NN

Additional information