Уважаеми Колеги,

На проведеното на 16.02.2017г. събрание на УС на БФРЛ бе приет правилник за размера и събирането на членски внос в БФРЛ.

Документът е достъпен на следния линк: www.bfra.bg/images/2017/BFRA_membersfee_2017.pdf

С цел да бъдат избегнати евентуални недоразумения, умоляваме клубовете да комуникират и потвърдят с УС на БФРЛ предстоящите плащания!

73!

УС на БФРЛ

Additional information