От 8ми до 5ти август в регион Гаутенг, Република Южна Африка, ще се проведе летният лагер Youngsters On The Air за млади радиолюбители. Поканени са отбори от различни страни членки на IARU, включително и от България. Отборът се състои от четирима човека - трима участници (на възраст от навършени 15 до 25 години ) и тийм лидер. Участниците не са длъжни да имат разрешително за радиолюбители, но трябва да взимат активно участие във всички дейности, включени по програма и да имат жив интерес към радиолюбителското хоби. 

Изисквания:

Всеки, проявил желание да участва в YOTA като представител на България, трябва:

     1.  Да бъде на възраст между 15 и 25 години; Лидерът може да бъде между 18 и 30 години. По възможност се избира представител, който не е могъл да вземе участие предишни години.
    2. Да изпрати мотивационно писмо, с което в рамките на 500 думи да обоснове желанието си да бъде включен в отбора, както и с какво може да допринесе за развитието му. 
     3. Да има валидни документи за пътуване Повече информация на www.home-affairs.gov.za/  ; За лица под 18 години има определени изисквания, които трябва да бъдат взети под внимание. Тях можете да погледнете тук: http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015
     4. Да владее на добро ниво поне един западен език (желателно е, да бъде английски).


Разходи:

Всеки участник трябва да поеме следните разходи:

    1. Такса за участие, изисквана от организаторите - 25€ (50лв.);
    2. Разходите по пътуването (билети етц.);
    3. Джобни пари.

Всичко останало (настаняване, храна, дейности) се поема от IARU.


Краен срок за кандидатстване: 6ти март.

Моля, пращайте кандидатурите си на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Гергана Русева, LZ1ZYL

Additional information