КВ Първенство „Шипченска епопея“ В памет на LZ1RB Андрей Тотев

Условия за провеждане на КВ състезание

„ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ – В ПАМЕТ НА LZ1RB - Андрей Тотев“

Дата 12.03.2017 г. от 08:00 LZT – 12:00 LZT

Обхват:

3.5 и 7 MHZ

Вид работа:

CW

SSB

Категории:

SOLP CW, SOLP SSB, SOLP MIXED

SOHP CW, SOHP SSB, SOHP MIXED

MOHP MIXED

Обмен:

Предава се поредният номер на връзката + поредния номер на предния 

кореспондент

Започва се 001000

Повторна връзка с кореспондент може да бъде направена на всеки 30 минути по 

веднъж на всеки вид работа и на обхват

За ползващите N1MM logger използвайте LZDOMESTIC Contest

Точки:

По 1 точка за всяко QSO

Награди:

На 1-те места във всичките 7 категории се раздават купи, а на останалите -

дипломи

Награждаване:

Награждаването ще се извърши на годишното радиолюбителско изложение 

Казанлък 2017 г.

Логовете изпращайте на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За повече информация тел 0889 08 39 49

Организатор: LZ3XX Пламен Георгиев

Additional information