Уважаеми колеги,

С голямо задоволство Ви уведомявам, че извършената „Проверка за установяване на факти и обстоятелства” на БФРЛ за периода 2011-2016г. завърши с Протокол № П-22220216174784-073-001 / 29.03.2017 г. от НАП София, без да има констатирани нарушения от страна на БФРЛ.

 Проверката беше предизвикана от сигнал и продължи около пет месеца, като се направи пълна проверка от НАП на дейността на БФРЛ през последните пет години.

 Основните изводи от Протокола на НАП:

 „Следва да се има предвид, че за да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:

* дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;

* цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.”

Проверката и протокола от НАП ясно показаха, че БФРЛ не извършва стопанска дейност по смисъла на действащото законодателство в Р. България.

 И основния извод на протокола от НАП:

„Съгласно извършена справка в ПП „СУП" и изготвена „Справка за задълженията на задълженото лице", съгласно която ЗЛ няма изискуеми публични задължения към 29.03.2017 г.”

 Искам специално да благодаря на Иван Котев – LZ1IK, който безвъзмездно в продължение на много години напълно безплатно и много професионално извършва счетоводното обслужване на БФРЛ и върху когото легна основната тежест при настоящата проверка от страна на НАП.

Благодарности и към целия УС на БФРЛ за добрата работа през изминалите години, подчинена изцяло в полза на радиолюбителското движение в България!

 С пожелания за много позитивизъм през цялата година!

 С уважение:

Виктор Ценков – LZ3NN

 

Председател на УС на БФРЛ  

Additional information