На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 18.05.2017 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 18 май 2017 (четвъртък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканжди Йово и ул. Йосиф Цанков.

https://www.google.bg/maps/place/Bulgarian+Federation+of+Radio+Amateurs+(BFRA)/@42.6838615,23.2901163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa852427a338bd:0x5ee345850949d6e4!8m2!3d42.6838615!4d23.292305

 Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Отчитане резултатите на LZ DX Contest 2016

3. Резултатите от предизвиканата от LZ1RF проверка на БФРА от НАП за изминалите 5 години.

4. Информация за проведеното първо съдебно заседание по исковата молба на LZ1KAA срещу решенията на ОС на БФРЛ, проведено на 10.12.2016.

 5Вътрешен правилник на БФРЛ.

6. Кандидатура на БФРЛ за домакинство на Генерална Конференция за IARU-R1 през 2020 г.- дискусия за предлагане кандидатура на БФРЛ.

7. Насрочване на среща с представители на клубове в близко време.

8. Провеждане на курсове на радиолюбители в офиса на БФРЛ – вземане на решения за начина на провеждане.

9. Изработване на нови правила за ползване форума на БФРЛ.

10. Разни.

 

 С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

 

04.05.2017

Additional information