УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 25.03.2016

 

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 25.03.2016 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 25 Март 2016 (петък). Начало: 18.30 часа.

                   - Място на провеждане: Офисът на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканджи Йово и ул. Йосиф Цанков).

Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ на 29 Януари 2016 г.

2. Разглеждане кандидатурите за секретар на БФРЛ.

3. Отчитане резултатите на LZDX Contest 2015.

4. Утвърждаване място и условия за провеждане на КВ Присъственото състезание 2016 г.

5. Анализ на свършената работа и предстоящите задачи по  подготовката за провеждане на Световното първенство по радиозасичане в Албена 03-09 септември 2016 г.

5. Разни

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

 

11.03.2016

Допълнителна информация