Дата и време на провеждането

25 Март 2016 г. от 18:55 ч. до 22:00 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Виктор Маринов, LZ1NY

Веселин Котаров, LZ5VK

Руско Русев, LZ1RT

Христо Здравков, LZ1YQ

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Иван Иванов, LZ1PJ

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Веселин Котаров, LZ5VK

Присъствали други радиолюбители

Анна Цанова, LZ3GU

Владимир Радев, LZ1OT

Иван Тодоров, LZ2HT

Юлиана Неофитова, ex-LZ1EZ

Гергана Русева, LZ1ZYL

Дневен ред

 1. Отчет за изпълнението на задачите, поставени на предното заседание на УС на БФРЛ на 29.01.2016

 2. Разглеждане кандидатурите за секретар на БФРЛ

 3. Отчитане резултатите на LZ DX Contest 2015

 4. Утвърждаване място и условия за провеждане на КВ присъствено състезание 2016г.

 5. Анализ на свършената работа и предстоящите задачи по подготовката за провеждане на Световно първенство по радиозасичане в Албена от 03 до 09 септември 2016г.

 6. Разни

  1. Предложения на Виктор Маринов, LZ1NY и Георги Несторов, LZ1ZP, касаещи УКВ направлението на БФРЛ

  2. Въпрос на Александър Караджов, LZ1FW по повод проведената на 18.12.2015г. анкета на IARU

  3. Предложение на Александър Караджов, LZ1FW за гласуване на предложения от IARU на заседания на УС на БФРЛ.

  4. Определяне участници в YOTA 2016

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.1

УС на БФРЛ приема отчета за извършените дейности, касаещи:

 • Състезанието по HST в Оман няма да се състои. БФРЛ ще обсъди излъчването на кандидатура до 15.04.2016 г. за провеждането му в България.

приключено

УС на БФРЛ

1.2

УС на БФРЛ издава следните препоръки по изпълнените задачи:

 • Състезанията, организирани от БФРЛ да бъдат публикувани в календара на сайта www.bfra.bg

01.04.2016 г.

Отговорници по направления КВ, УКВ, ARDF и HST

2

Получени са 5 кандидатури. Избраният кандидат ще бъде излъчен след беседа с всеки един от тях.

28.03.2016г.

УС на БФРЛ

3.1

Приемат се резултатите от LZ DX Contest 2015. Резултатите да бъдат публикувани на http://lzdx.bfra.bg.

01.04.2016г.

Веселин Котаров, LZ5VK

3.2

Предложения за уеднаквяване общите условия на състезания, организирани от БФРЛ.

Следващо заседание на УС

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Виктор Маринов, LZ1NY

Веселин Котаров, LZ5VK

4

Присъственото КВ състезание ще се проведе в гр. Пловдив. Да се предостави детайлно ценово предложение.

01.04.2016 г.

Христо Здравков, LZ1YQ

5

УС на БФРЛ приема отчета за извършените дейности по подготовката на Световно първенство по радиозасичане в Албена

25.03.2016

УС на БФРЛ

6.1

УС на БФРЛ приема следните промени в условията за УКВ състезания (както е описано от Виктор Маринов - LZ1NY)
За промяна на Условията за излъчване УКВ Шампион на България да се направи широко обсъждане и да се предложи

безсрочно

УС на БФРЛ

6.2

Отговор е предоставен от LZ1WDX .

приключено

Стефан Александров, LZ1WDX

6.3

Забележката е приета, ще бъде обръщано повече внимание на съдържанието на протоколите на БФРЛ

безсрочно

УС на БФРЛ

6.4

УС на БФРЛ приема предоставената от Гергана Русева информация относно провеждането на YOTA 2016 и я упълномощава заедно с Десислава Латинова да определят критерии за участие в отбора, представляващ БФРЛ на събитието.

10.04.2016 г.

Гергана Русева, LZ1ZYL

Десислава Латинова, LZ1DRI

6.5

УС на БФРЛ приема и обявява УКВ шампионите за 2015 г.

25.03.2016 г.

УС на БФРЛ

Допълнителна информация