УС на БФРЛ взе решение за длъжността Секретар на БФРЛ да бъде изпълнявана от Панайот Данев и Юлияна Неофитова. Между тях ще се поделят административните и другите задачи. Взето е съгласие от двамата и считаме, че това е възможно най-доброто решение в полза на радиолюбителството в България.
Благодарим на останалите трима кандидати.

С уважение:
Виктор Ценков - LZ3NN
Председател на УС на БФР

Допълнителна информация