Проведено на  13.03.2016 г. от 07:00 LZT до 11:00 LZT.

 

            Бяха получени отчети от всичките участвали 39 станции.

При равен брой точки на по-предно място е класирана станцията с по-малък процент грешки

I.                   Категория SO LP CW

 

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ1QV

168

161

322

95.80%

Дечко Златанов

Бургас

2

LZ1IA

148

145

290

98.00%

Иван Александров

София

3

LZ4LA

147

123

246

83.70%

Иван Пачалиев

Бяла

4

LZ1NP

151

117

234

77.50%

Любомир Иванов

София

5

LZ1BP

96

93

186

96.90%

Тодор Кайкиев

Казанлък

6

LZ3PZ

100

85

170

85.00%

Любомир Петров

Самоков

7

LZ1ZU

87

80

160

92.00%

Минчо Тошев

Бургас

8

LZ1DNY

60

59

118

98.30%

Мариан Станчев

Крън


 

I.                   Категория SO LP MIXED

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ5IL

213

201

402

94.40%

Владимир Недев

Смолян

2

LZ1MC

203

196

392

96.60%

Славчо Люцканов

Стара Загора

3

LZ3BB

209

192

384

91.90%

Пламен Матев

Видин

4

LZ1WF

41

41

82

100.00%

Васил Филчев

ПловдивI.                   Категория SO HP CW

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ4AE

192

189

378

98.40%

Ангел Ахчийски

Козлодуй

2

LZ1ND

186

180

360

96.80%

Тодор Тодоров

Пловдив

3

LZ1QZ

173

169

338

97.70%

Кольо Колев

Бургас

4

LZ3RM

169

160

320

94.70%

Емил Милачков

Радомир

5

LZ1GJI

168

159

318

94.60%

Герасим Иванов

Пазарджик

6

LZ1DQ

163

151

302

92.60%

Владимир Коруков

Стара Загора

7

LZ5XQ

128

122

244

95.30%

Стефан Тодоров

Бургас

8

LZ1PM

46

44

88

95.70%

Иван Панев

Дупница

 

 

II.                Категория SO HP SSB

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2YO

111

102

204

91.90%

Румен Цонев

Козлодуй

2

LZ2ZF

109

98

196

89.90%

Феди Младенов

Киселево

3

LZ5EO

96

93

186

96.90%

Емил Балжиев

Смолян

4

LZ2NM

5

2

4

40.00%

Марчо Марков

Добрич

 

 

III.             Категория SO HP MIXED

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2BE

265

258

516

97.40%

Боян Петков

Разград

2

LZ3ZZ

260

255

510

98.10%

Алеко Иглев

Копринка

3

LZ2PL

240

232

464

96.70%

Владимир Лазаров

Русе

4

LZ3FM

233

219

438

94.00%

Пламен Тодоров

София

5

LZ5VV

171

159

318

93.00%

Иво Маринов

София

6

LZ1YQ

132

125

250

94.70%

Христо Здравков

Пловдив

7

LZ1JP

127

97

194

76.40%

Асен Гюров

София

 

 

IV.             Категория MO HP MIXED

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ1KFM

251

237

474

94.40%

Милен Петров LZ4UX

Савко Димитров LZ1UK

Пловдив

2

LZ1KCO

151

139

278

92.10%

Жеко Жеков LZ1VQ

Васил Байданов LZ1WDB

Кърджали

3

LZ1KDP

33

27

54

81.80%

Боян Кехайов LZ1BRK

Пламен Балджиев LZ1CEB

София

             

Отчет за контрол бе получен от LZ1DKL.

 Проверител:    Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

 


 

Допълнителна информация