На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 19.10.2016 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, предствителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 

 

Дата на провеждане: 19 Октомври 2016 (сряда). Начало: 18.30 часа

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканджи Йово и ул. Йосиф Цанков

 

Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Насрочване на дата за Отчетно изборно събрание на БФРЛ до края на 2016г..

3. Отчитане на 18-тото Световно първенство по радиозасичане.

4. Отчитане на Световното първенство по скоростна телеграфия.

5. Отчитане на КВ присъственото състезание Провдив 2016.

6. Приемана на нови членове на БФРЛ.

7. Утвърждаване на условията на провеждане на LZDX Contest 2016.

8. Утвърждаване на класирането КВ Шампион за 2016г.

9. Обсъждане на спортно-състезателния календар за 2017г.

10. Дискусия и приемане на условията за КВ Шампион за 2017, ако има такава готовност.

11. Обсъждане на вътрешен правилник за ползване офиса на БФРЛ, след сключването на новия 10 годишен договор за ползване на помещението между МО и БФРЛ.

12. Разни.

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

07.10.2016

 

Допълнителна информация