Уважаеми колеги,

Сигурно доста от вас знаят, че вече БФРЛ може да се чувства сигурна за ползване на сегашния офис в следващите 10 години.


Благодарение на усилията на много приятели и работата на целия УС, договора с МО е факт и може да се чувстваме сигурни, че многото средства, хвърлени в ремонта на помещението при първия договор за наем с МО през 2011г. няма да отидат напразно. БФРЛ събира необходимите средства около година, като окончателно ремонта на офиса беше завършен през 2013г. 
Огромни благодарности на всички, който допринесоха това да се случи.
За да се развие максимално мястото като притегателен център за всички радиолюбители се нуждаем от още инициативи. 
В момента в офиса освен за административни нужди, QSL картички и бюлетини, по инициатива на Стефан LZ1WDX се провеждат подготвителни курсове за радиолюбители. Това чудесно начинание помогна абсолютно безплатно на  над 260 колеги да получат своите свидетелства за радиолюбители клас 2 и 1.
БФРЛ ще приветства подобни начинания. Припомням, че в помещението има обособен конструкторски отдел оборудван с най-основни неща, както и помещение с КВ и УКВ трансивъри. При необходимост не се съмнявам, че може да разчитаме на спонсорска помощ за да до оборудваме кабинетите.
Тук е мястото да изкаже своето мнение, че БФРЛ никога не е имала УС, които да е работил така ефективно и през чиито мандат да са постигнати толкова значими успехи във всички направения.

С уважение:
Виктор Ценков -LZ3NN
Председател на УС на БФРЛ

 

Допълнителна информация