На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 08.12.2017 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 08 ДЕКЕМВРИ 2017 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканджи Йово и ул. Йосиф Цанков.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Утвърждаване на членския внос към БФРЛ за 2018 г.

3. Приемане на спортен календар на БФРЛ за 2018 г.

4. Огранизиране на LZ7HQ за 2018 – приемане на становището на определената група за организацията.

5. Отчитане на LZDX 2017 – организация за навременното му отчитане, сертификати за всички участници и изпращане плаки на победителите.

6.Разни.

 

 С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

24.11.2017

 

 

Допълнителна информация