Днес, 25.03.2016г. Управителният съвет на БФРЛ обяви УКВ шампионите за 2015г.

podpis

На снимката:  подписът на Председателя на БФРЛ, с който титлата се връчва на:

 

в категория колективни участници

Радиолюбителски клуб Пловдив (председател Стоян Топалов LZ1STQ)

LZ1KSP ( LZ7J )

отг. Васил Шатъров LZ1CL 

 

и категория индивидуални участници

Георги Анастасов Георгиев

LZ2GG

от гр. Добрич

ЧЕСТИТО!

Допълнителна информация