Изх. N 58/ 14.09.2018

           

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 28.09.2018

 

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 28.09.2018 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1.  Дата на провеждане: 28 СЕПТЕМВРИ 2018 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

 

  1. Отворени задачи от предишния УС.
  2. Отчитане на последните международни прояви с участието на БФРЛ:

- IARU HFContest, YOTA 2018 Южна Африка,  Световно HST първенство – Казахстан, Световно ARDF първенство – Южна Корея.

  1. Домакинство на Световното HST първенство през 2019г. – създаване на организационен комитет.
  2. Възможност за домакинство на YOTA 2019 в България – дискусия и вземане на окончателно решение.
  3. LZ DX 2018 – текуща организация.
  4. КВ шампион на България. Отчитане резултатите за 2017г. Правила за 2019г. Отговорник за отчитане на резултатите.
  5. Обсъждане на спортен календар за 2019.
  6. Оставка на Христо Здравков – LZ1YQ – дискусия.
  7. Разни.

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

 

14.09.2018

 

 

 

Допълнителна информация