На 25 и 26 април в гр.Калофер БФРЛ ще проведе втория държавен турнир по радиозасичане /ARDF / на 3.5 Mhz и 144 Mhz. Всички желаещи да вземат участие в състезанията трябва да се явят до 13.00 часа на 25 април 2009 година в туристическата хижа-спалня на гр.Калофер за регистрация. На 25 април 2009 г. от 15.00 часа е състезанието на 144 Mhz. На 26 арлил 2009 г. от 09.00 часа на 3.5 Mhz. За повече информация – Виктор Ценков LZ3NN, GSM 0897 94 98 88.

Допълнителна информация