1. Вътрешен спортен календар:

  • Държавен открит турнир гр. Калофер 04-05 април

  • Държавен открит турнир гр. Карлово 25-26 април

  • Държавен открит турнир гр. Дряново 06-07 юни

  • Държавен открит турнир 11-12 юли

  • Държавно открито първенство гр. София – 01 - 02 август

  • Финален Държавен турнир -Купа България гр. Троян 17-18 октомври

  1. Подготвителени лагери за националния отбор:

- Подготвителен лагер за деца гр. Клофер 31 март-05 април

- Подготвителен лагер пред Европейско първенство гр. Обзор 9-15 септември


  1. Международен спортен календар

- Международен турнир ‘Киевска пролет’ 30 април – 4 май, Киев, Украйна

- Балканско първенство 19 - 21 юни, Румъния – www.ardf2009.com

- Европейско първенство за деца 30 юни -02 юли, Чехия

- Европейско първенство 16 - 21 септември, гр. Обзор, България www.ardf2009.eu

Допълнителна информация