Вътрешен спортен календар:

- Държавен открит турнир 26-27 март, гр. Стара Загора

- Държавен открит турнир 14-15 май, гр. Карлово

- Международен турнир "Черно море" 12-15 юни, Приморско

- Държавен открит турнир 23 -24 юли, Шумен

- Държавно открито първенство 01 - 02 октомври, Троян

 

 

 

Международен спортен календар:

- Международен турнир ‘Киевска пролет’ 26 април – 1 май, Киев, Украйна

- Европейско първенство за младежи 16 юни -19 юни, Приморско

- Петдневен турнир "Turnov" 01-06 юли , Чехия

- Балканско първенство 15-17 юли, Босна и Херцеговина http://www.6bardf2011.net/

- Европейско първенсто 05 - 10 септември, Румънияhttp://www.ardf2011.com/

 

 

 

 

Допълнителна информация