На 9  и 10 февруари ще се проведат:

        CQ WW RTTY WPX Contest
        САЩ   CQ Amateur Radio
        http://www.cq-amateur-radio.com
 
Започва  на:  9 февруари 2008 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 10 февруари 2008 год. в 24:00 UTC

Участниците в категория "един оператор" работят в състезанието само 30 часа от 48.
Почивките трябва да имат продължителност не по малко от 60 минути и да бъдаъ ясно
отбелязани в отчета. Станциите "много оператори" - участват 48 часа.
 
Вид работе: RTTY
Обхвати:    80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
  1. Single Operator  ( SOSB , SOMB )
                     - Low Power ( само SOMB , мощност до 150 вата)
                     - Rookie    ( лиценза да не е повече от три години )
  2. Multi Operator   ( МОМВ )
                     - Single-Transmitter
                     - Two-Transmitter
                     - Multi-Transmitter
  3. SWL
ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ
  Участниците в състезанието при работата си трябва да се съобразяват с ограниченията за
съответната категория в която участват.Предавателите и приемниците да са разположени в
границите на кръг с диаметър до 500 метра, или само на територията , собственост на
притежателя на лиценза, независимо че би била поголяма от "кръга".Всички антени да са
физически свързани с предавателите и приемниците използвани за участие в състезанието.
  Подгрупа "High Power" - общата изходяща мощност не може да превищава 1500 вата на който
и да е обхват , и да не нарушава издадената Ви лицензия.
  На нито една категория не се разрешава "self-spotting" в мрежите за DX информиране.
  Single-Transmitter:Преминаването от обхват на обхват не може да е повече от 6 пъти
за един календарен час (от 00 до 59 минута),нарушаването на това правило автоматически
премества участника в категория Multi-Multi.
  Two-Transmitter:Разрешено е ползването на два едновременно излъчени сигнала но само ако
те са на различни обхвати.Всеки от двата предавателя е ограничен за преминаване на друг
обхват до 6 пъти за един календарен час (от 00 до 59 минута) - нарушаването на това
правило автоматически премества участника в категория Multi-Multi.За всеки предавател
се води отделен LOG с независима номерация на QSO и със задължителна индентификация на
съответния предавател.
  Multi-Transmitter:Няма ограничения за броя на предавателите, но в един и същи момент на
обхват да се излъчва само един сигнал и само една Running станция.
  SWL:Слушателите трябва да запишат инициалите на двата кореспондента (heard и correspondent).
Точки се начисляват само за Heard станциите, по същите правила като на предаващите станции.
Инициали на станциите Correspondent в отчета не трябва да се срещат повече от 3 пъти на band.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RS(T) + поредния номер на QSO, започвайки от 001. 

--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
QSO с DX        - 3 точки на обхватите 10, 15 и 20 м.,
                и 6 точки на обхватите 40 и 80 метра.
QSO EU и с(/MM) - 2 точки на обхватите 10, 15 и 20 м.,
                и 4 точки на обхватите 40 и 80 метра.
QSO с LZ        - 1 точка на обхватите 10, 15 и 20 м.,
                и 2 точки на обхватите 40 и 80 метра. 
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ
Mножители са различните префикси на инициалите на кореспондентите. Префиксът се зачита
един път за цялото състезание, независимо от обхвата.
Префиксе комбинация от букви и цифри, които образуват първата част на инициала.Например:
N8, W8, AB8, DL5, DJ2, HG1, WD200, WF96, 3DA0, GB75, ZS66, U3, LZ130, E21, V73 . . .
Радиостанция, работеща от друга страна трябва да предава основния префикс на страната в
която се намира след дробна черта.По добре е префиса да съдържа пълна информация за района,
местоположението от където се работи.В този случай допълнителния префик се признава за
множител в състезанието.
 Например, AB5KD работейки от Wake isl, може да предава AB5KD/KH9 или AB5KD/NH9.
KH6XXX, работейки от щата Ohio, трябва да предава  префикс на 8-ми район на САЩ - тоест
инициала би следвало да е W8/KH6XXX или K8/KH6XXX .
Префикс без цифра и тези под дробна черта се считат за "нулев" район.Например:PA/N8BJQ ще
е зачетен за PA0, LZ/W8ZB ще е LZ0 за множтел,XEFTJW се смята за XE0,
Морските, подвижните, /A, /E, /J, /P, а също и идентификаторите на класа за лицензията,
предавани чрез дробна черта,не се зачитат за множител.
Приветства се участието на станции със специални,мемориални и други уникални префикси.Такива
префикси трябва да са официално издадени от съответната администрация, която осъществява
лицензирането на радиолюбителите в страната на участника.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумите на точките на всички обхвати и на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Със сертификати се награждават победителите във всяка група на всяка страна. 
Всички резултати ще бъдат публикувани.
За да претендира за награда, участниците от група "един оператор" трябва да имат отчет с
не помалко от 12 часа работа , група "много оператори" - 24 часа.
Еднообхватен отчет - награда само за един обхват.
Приемат се отчети за QSO и на други обхвати за check log.За да не се приеме отчета като
многообхватен е необходимо правилно да отбележите еднообхватаната категория.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Електронните отчети във формат Cabrillo - се изпращат по E-mail.В графа  "subject:" се
вписва инициала,а отчета е прикрепен файл (attachment).Името на файла е yourcall.log.
Отчети в категориите "много оператори" трябва да са обработени в единен хронологичен отчет
с отбелязване индентификация на предавателя (81-ва колонка на Cabrillo отчета).
Multi-Single и Multi-Two трябва да използват индентификация 0 и 1.
Приемат се също така и хартиени отчети и на дискети  3.5".Във всички случаи,всички отчети,
които имат повече от 100 QSO или са подготвени на РС, е  необходимо да бъдат изпратени по
E-mail или на дискета.
Всички въпроси отнасящи се до CQ WPX RTTY Contest задавйте на WPX RTTY Contest Director :
 Glenn Vinson, W6OTC, 488 Locust Street, #401, San Francisco, CA 94118, USA.
 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
CQ Magazine - WPX RTTY Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801 USA

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.cq-amateur-radio.com
--------------------------------------------------------------------------------
KРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
   9 март 2008 год. 
--------------------------------------------------------------------------------
          CQ WPX RTTY 2007 SCORES

    Call          QSOs   Pts  Pfx      Score
--------------------------------------------

Single OP, High Power, All Band
  1   P49X          3023 13806  723  9,981,738
  2   K3MM          2378  7552  730  5,512,960
  3   UA9CLB        1832  7701  583  4,489,683
  4   EN9M          2070  6364  657  4,181,148
  5   K4GMH         1975  6268  657  4,118,076
  6   NB1B          1760  5922  674  3,991,428
  7   LZ8A          1838  5967  664  3,962,088
  8   RD3A          1782  5693  692  3,939,556
  9   LB8IB         1704  5574  627  3,494,898
 10   DL1IA0        1664  5734  607  3,480,538
 80   LZ170VL        821  2624  391  1,025,984
-----
373 CW7T               5    22    5        110
============
Single OP, Low Power, All Band

  1   ZX2B          1760  6618  627  4,149,486
  2   5C5W          1541  6222  591  3,677,202
  3   VE1OP         1372  4099  585  2,397,915
 15   LZ9R           996  3474  452  1,570,248
 61   LZ5XQ          703  2260  341    770,660
292   LZ1QV          252   904  204    184,416
549   LZ2DF          130   475  106     50,350
609   LZ2UZ          109   434   81     35,154
-----
869 F1OK               1     2    1          2
=============
Single Band  14MHz
  1   9A5W          1436  3657  659  2,409,963
  2   VE2RYY        1279  3343  621  2,076,003
132   LZ1ZC           30    69   29      2,001
             7MHz
 1   I1IKW          1195  5832  585  3,411,720
 2   7X0RY          1064  6366  531  3,380,346
58   LZ2ZG           140   612  115     70,380
72   LZ1FH            57   230   51     11,730

=============================================
=============================================

     PACC Contest
     Холандия -  Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON)
     http://www.dutchpacc.com/
 
Започва  на:  9 февруари 2008 год. в 12:00 UTC
Завършва на: 10 февруари 2008 год. в 12:00 UTC

Видове работа: CW, SSB
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
- SOAB–CW,        Single Op, All Bands, CW;
- SOAB–CW–LP,     Single Op, All Bands, CW,    Low Power (до 100 вата);
- SOAB–SSB,       Single Op, All Bands, SSB;
- SOAB–SSB-LP,    Single Op, All Bands, SSB,   Low Power (до 100 вата);
- SOAB–MIXED,     Single Op, All Bands, MIXED;
- SOAB–MIXED-LP,  Single Op, All Bands, MIXED, Low Power (до 100 вата);
- SOAB-MIXED-QRP, Single Op, All Bands, MIXED, QRP         (до 5 вата);
- MOAB,           Multi  Op, All Bands, MIXED, (неограничен брой предаватели);
- SOSB-CW,        Single Op, Single Band, CW;
- SOSB-SSB,       Single Op, Single Band, SSB;
- SWL -MIXED.

Общи правила:
Предавателите и приемниците да са разположени в границите на кръг с диаметър до 500 метра.
Всички антени да са физически свързани с предавателите и приемниците използвани за участие
в състезанието.
На всички категории е разрешено пасивно ползване на пакетни и WEB-клъстери,а станциите с
много оператори може да ползват и УКВ мрежите.   Self-spotting е забранен.
Използването на IP или други мрежи за дистанционно управление на на приемна апаратура се
разрешава само ако оператора и приемника са в една страна.
Договорени връзки ( с използването на телефони,факсове,интернет ) са забранени.
На станциите с един оператор смяната на обхватите е свободно, без ограничения.
Работещите в MIXED им се признава само една QSO с дадена станция на един обхват независимо
от вида работа.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RS(T) + поредния номер на QSO.
Станциите от категория MOAB могат да използоват независима номерация на всеки обхват,
ако използват няколко предавателя едновременно. Но ако  използват само един предавател,
то е необходимо да използват последователна номерация. 
Холандските станции предават RS(T) + идентификатор на провинцията:
             GR, FR, DR, OV, GD, UT, NH, ZH, FL, ZL, NB, LB .
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
QSO с Холандия ( PA, PB, PC, PF, PG, PE, PH, PI) - 1 точка. 
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Провинциите на Холандия на всеки обхват (независимо от вида работа).Максимално 6*12=72.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сборът на точките от всички обхвати и сборът на множителя.

Забележка:
QSO се наказва с отнемане на 3 точки за следните грешки:
- неправилно приет инициал (BAD Call);
- неправилно приет контролен номер;
- няма QSO в отчета на кореспондента (NIL).
QSO не се зачита, но не се наказва:
- разлика във времето повече от 5 минути (изключение систематичните грешки);
- несъвпадение на обхвата или времето в отчетите;
- повторение, не отбелязано в отчета на кореспондента;
- QSO със станция, не участваща в контеста;
- CALL с грешка в един знак и фигурираща и в други отчети (UNIQUE+1);
За QSO (UNIQUE), т.е.CALL, които отсътстват в базата данни и не могат да бъдат разгледани
като грешни, точки ще се начисляват. Одновременно отчети на участници, имащи голям
процент уникални QSO, ще са обект на внимателно изучаване от контест менъджера.
--------------------------------------------------------------------------------
ЗА  SWL
Всяка станция от Холандии дава 1 точка на всеки обхват.Множителите са РА провинции.
Зачитат се SWLQSO ако са записани двата инициала и двата контролни номера.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Със сертификати се награждават победителите в своите категории.
Всички участници ще получат сувенир за спомен. 
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Приемат се само електронни отчети във формат CABRILLO.
Допуска се елекронен отчет да е в текстови файл в табличен вид или формат ADIF.
Всички отчети, които не са в електронен вид ще се ползват за "check log". 
При изпращане по Е-mail в "subject" запишете инициала и категорията -
  например:  LZ1IKY SOAB CW HP.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
PACC Contest Manager, c/o VERON Central Bureau, P.O. Box 1166, 6801 BD Arnhem,
                                                              The Netherlands.
E-Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.dutchpacc.com/
--------------------------------------------------------------------------------
KРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ  
31 март 2008 год. 
--------------------------------------------------------------------------------
Dutch provinces:

GR = Groningen,
FR = Friesland,
DR = Drenthe,
OV = Overijssel,
GD = Gelderland,
UT = Utrecht,
FL = Flevoland,
NH = Noord-Holland,
ZH = Zuid-Holland,
NB = Noord-Brabant,
ZL = Zeeland,
LB = Limburg
--------------------------------------------------------------------------------
Участието на LZ през 2007
    Bulgaria
QRP                  1  LZ1MG          132   33   4356
QRP                  2  LZ7H           103   29   2987
QRP                  3  LZ2FM           83   19   1577
QRP                  4  LZ2JR           25    8    200

SOAB  SSB  HP        1  LZ1BJ          120   12   1440

SOAB  CW   LP        1  LZ9V           220   32   7040
SOAB  CW   LP        2  LZ1YW          202   34   6868
SOAB  CW   LP        3  LZ1IKY         157   30   4710
SOAB  MIX  LP        1  LZ2HA          273   32   8736
SOAB  MIX  LP        2  LZ1ONK         103   27   2781
SOAB  MIX  LP        3  LZ4BU           45   17    765
SOAB  SSB  LP        1  LZ2ZY          305   34  10370
SOAB  SSB  LP        2  LZ9Z           154   21   3234
SOAB  SSB  LP        3  LZ1CKJ         126   25   3150
SOAB  SSB  LP        4  LZ1VCT          62   18   1116

SOSB  CW             1  LZ4UU          115   11   1265

SOSB  SSB            1  LZ2007EU       104   12   1248
SOSB  SSB            2  LZ2VP           40   11    440
SOSB  SSB            3  LZ1ZC           40   11    440

SWL                  1  LZ1G42         268   52  13936
========================================================
========================================================

Допълнителна информация