HF

РЕЗУЛТАТИ от държавното КВ първенство на CW за 2008 г.

Завърши една голяма експедиция  -  Започва следващата :

В RDXC 2007 са участвували 41 LZ станции и са изпратили 42 отчета за участие в класирането - няма отчети за check log . Постигнатите резултати и класирането на LZ's  вижте:

Три QTC  >>>
New layer...

Постигнатите най-добри резултати в LZDX Contest след 2003 година:

Допълнителна информация