УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 15.10.2021

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 15.10.2021 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1. Дата на провеждане: 15 октомври 2021 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

  1. Дневен ред:
  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Насрочване на отчетно - изборно Общо събрание на БФРЛ.
  3. Отчитане на проведените: 18-то Европейско първенство за младежи и 23-тото Европейско първенство по  радиозасичане в Банско в периода 28 август – 02 септември.
  4. Участие на българските отбори на Европейските първенства по радиозасичане в Банско и Световното първенство в Черна гора
  5. Дискусия по спортните календари по направления за 2021г.
  6. LZDX – дискусия за начините му за подобряване и условията за провеждане.
  7. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.
  8. Разни

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

30.09.2021