КРС издаде лиценз за инсталация на нов UHF рипитър на платото над град Шумен.

Това е четвъртия от дарените на БФРЛ от фирма Интегра UHF рипитри. 

Позивната на рипитъра е LZ0SMN с отговорник LZ4ZD.

 

Additional information