В първи брой на DUBUS има интересна статия от Ангел Несторов LZ1AG. Авторът предостави пълния текст на публикацията - на български и на английски език.

Въпроси и догадки относно ES прохождението на 2 m на
средните географски ширини

Ангел Несторов, LZ1AG
Интересът ми към ES прохождението на 2 m започна преди 35 години, когато проведох първите си QSO. Тогава се “заразих” и сега осъзнавам, че “болестта” ми е станала хронична. Всяка година през периода май-август се стремя да бъда по-близо до дома си и да използвам всички възможни начини да предугадя ES отварянето. Търсех и прочетох много публикации в списания и в сайтове на Интернет. Публикувах и свои статии. Но добре осъзнавам, че не всичко съм научил, а възможно е някои неща да не съм бил в състояние да разбера. Затова някои от поставените по-долу въпроси и особено отговорите към тях може да се окаже, че са плод на недостатъчна компетентност. Желанието ми обаче е да изкажа мнението си по въпроси, които считам че се нуждаят от отговор или да провокирам отговор от някой по-компетентен от мен.
Защо при ES прохождение може да се прави QSO с QRP?..........

Статията във PDF формат

Additional information