VHF/UHF

Условията са еднакви с предишните години, променени са датите!

Благодарение на нашия приятел и сънародник от Димитровград - Боян Глигоров (YT2SMS) условията за състезанията са преведени и на сръбски език .

А с помощта на Стив Потър G6HOQ направихме превод и на английски език.

Сваляне на документа :

Условия за организираните от БФРЛ УКВ състезания за 2010г (на български език)


Propozicije za ucesce u UKT takmicenjima u organizaciji BFRA 2010 (на сръбски език)


VHF contests Organized by BFRA Bulgarian Federation of Radio Amateurs (на английски език)

Напомняме!

LZDX VHF/ UHF ще се проведе на 06 юни 2009 година от 14.00 UTC до 14.00 UTC на 07 юни 2009 година. Подробно условията са поместени в сайта на БФРЛ.


 

КРС издаде лиценз за инсталация на нов UHF рипитър на платото над град Шумен.

Това е четвъртия от дарените на БФРЛ от фирма Интегра UHF рипитри. 

Позивната на рипитъра е LZ0SMN с отговорник LZ4ZD.

 

 

КРС издаде лиценз за VHF рипитър в Националната Астрономическа Обсерватория на връх Рожен.

Позивната на рипитъра е LZ0NAO и отговорник LZ3KL.

 

 

Обявява се награда за Най-млад български участник на УКВ състезанието Ден на радиото, което ще се проведе на 2-3 май 2009г.

Поканват се всички български радиолюбители да участват в класацията при следните условия:

  • да са по-млади от организатора на наградата - LZ1NY, т.е. по-млади от 46 г.
  • да са лицензирани български радиолюбители
  • да се направили не по-малко от 5 (пет) радиовръзки по време на състезанието, независимо от честотния обхват и режима на работа

Заявка за участие в класирането:

  • заявки се приемат по електронен път - е- mail до This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • в заявката (в свободна форма) трябва да бъде посочен повиквателния знак на участника, неговата рождена дата, електронна поща за контакт, както и отчет (или извадка от отчета), доказващ необходимия брой радиовръзки
  • изпращането на заявка ще се счита от организатора като декларация, че участникът е спазвал условията за провеждане на състезанието, както и ограниченията на притежавания радиолюбителски клас
  • срок за изпращане на заявките - 30 дена след приключването на състезанието

Награда

  • ще бъде присъдена една награда - плакет
  • наградата ще бъде изпратена на спечелия участник в срок до 17.06.2009г

На всички Вас - млади радиолюбители и old-timers - пожелавам интересни връзки и приятни мигове с нашето хоби!

 

73!

Additional information