ARDF

What is ARDF?

Amateur Radio Direction Finding (ARDF) is an amateur racing sport, that combines skills for radio direction finding of radio transmitters through use of equipment (radio receiver) with map and compass skills of orienteering. Competitor's good physical condition (ensuring quick movement between the individual transmitters) is of huge importance for the final standings. Това е времево ориентирано състезание, в което състезателите се състезават помежду си, като този който е избрал най-краткия маршрут по който би могъл да намери ( "събере" ) всички предаватели (наричани още "лисици", от където идва и другото име на спорта "Лов на лисици" ). Спортът е най-популярен в Европа, Китай, Казахстан и Япония, като в голяма част от тези страни е част от физкултурната програма на образователната система.

History

Радиозасичането първоначално възниква в страните от Източна Европа в края на 1950 г. Популярността на спорта расте лавинообразно, като до 1970 г. вече има проведени няколко Европейски първенства, а през 1980 г. се провежда първото Световно първенсто в Полша, където участие взимат състезатели от цяла Европа и Азия. През 1990 г. САЩ се присъединяват към голямото семейство на радиозасичането, а през 2000 г. се състоя и първото Световно първенстово проведено извън Европа - в Китай. С всяка година расте броят на състезателите на големите форуми, като на Световното първенсто през 2004 г. в Чехия участие вземат 400 човека от 29 страни, а на Световно първенство в България през 2006 г. участие вземат над 500 състезатели от 32 държави на четири континента.

Variations

Дълги години съществуваха само двете класически дисциплини (по сегашната формулировка) - 144 MHz и 3.5MHz. В момента дисциплитите в радиозасичането са четири:

 • Класика 3.5MHz
 • Класика 144MHz
 • Спринт
 • Фоксоринг

Rules

Правилата на спорта са еднакви във всички страни и региони, с малки разлики в някои от тях. Основните правила са одобрени от работната група на IARU-R1. Състезанията по радиозасичане се провеждат както в пресечен терен, така и в градски паркове, включително и в населени места (основно с цел популяризиране на спорта). Всеки състезател получава подробна топографска карта на района на състезанието с отбелязани на нея единствено Старт (отбелязан на картата с триъгълник) и Финал (отбeлязан на картата с два концентрични кръга).

Classic disciplines 3.5MHz and 144MHz

Местоположението на предавателите (лисиците) за класическите дисциплини не се отбелязва на картата и е неизвестно за състезателите. Всеки предавател излъчва сигнал посредством Морзова азбука, като сигнала на предавателите е различен и по този начин състезателите разграничават и разпознават предавателите. Предавателите за класиките са 5 на брой (плюс 1 финален, намиращ се в началото на финалния коридор) и работят в т.н. "цикъл" - всеки предавател излъчва 1 минута, почива 4 минути и след това отново излъчва, като така се получава работен цикъл от 5 мин, в които всеки предавател излъчва сигнала си по 1 път. В зависимост от възрастовата група, състезателят трябва да намери 2,3,4 или всичките 5 предавателя и след това да достигне до финалната линия по възможно най-краткия път. Състезанието се провежда на два различни обхвата в различни дни - "два метра" 144 MHz и "осемдесет метра" 3,5 MHz, като за различните обхвати се използват различни приемници.

SPRINT

Спринтът се провежда на 3.5MHz. При него има 10 бр. предавателя, разделени на две групи по 5 броя, работещи на различни честоти и скорост с цикъл 12 сек (в една минута всички 5 от дадената група работят по ведъж). Двете групи предавателя условно са наречени БАВНИ, работещи на по-долната честота (работят с 30-50 знака в минута на 3510 кHz) и БЪРЗИ (работят със 70 знака в минута на 3550 кHz). Между тях постоянно излъчва знака S междинният финал (на 3530 kHz), през който състезателя задължително минава след намирането на бавните предаватели, преди да започне откриването на бързите. Финалът излъчва постоянно на най-вискоката честота – обикновено 3600kHz. Състезателят може да търси между два и пет предавателя от група, в зависимост от категорията и най-удобната за него последователност във всяка група. Задължително започва с бавните, след това минава през междинния финал, след това бързи и финишира на финала. Разстоянието между отделните предаватели не е много голямо – между 200 и 500 метра – като предполагаемото време на победителя във всяка категория е 13 - 20 мин. На картата, която всеки получава преди старта, са отбелязани позициите СТАРТ, МЕЖДИНЕН ФИНАЛ, ФИНАЛ.

FOXORING

Фоксорингът е дисциплината, която най-много се доближава до спортното ориентиране. Тя също се провежда на 3.5MHz. На старта всеки състезател получава карта с отбелязани СТАРТ, ФИНАЛ и до 10 предавателя, които са с малка мощност и излъчват непрекъснато. Всеки предавател (маяк) гарантирано се чува от средата на кръга, начертан на картата, като самия маяк може да не се намира в начертания кръг. Всеки маяк не може да се чува на разстояние по-голямо от 250 м. Последователността на преминаване на предавателите е по избор на състезателя, като количеството зависи от категорията. С цел непрекъсната работа с приемника, маяците предават на 3 различни честоти, като и там има бързи и бавни. Финалът излъчва непрекъснато с голяма мощност на различна честота.

ENTRY CATEGORIES

Официално в международните стартове са определени следните възрастови групи:

1. Младежки първенства:

 • M14 - Младежи до 14 г.
 • M16 - Младежи до 16 г.
 • W14 - Девойки до 14 г.
 • W16 - Девойки до 16 г.

2. Европейски и световни първенства:

 • M19 - Младежи до 19 г.
 • М21 - Мъже без ограничение за възраст
 • M40 - Мъже на 40 г. и повече
 • M50 - Мъже на 50 г. и повече
 • M60 - Мъже на 60 г. и повече
 • M70 - Мъже на 70 г. и повече
 • W19 - Девойки до 19 г.
 • W21 - Жени без ограничение за възраст
 • W35 - Жени на 35 г. и повече
 • W50 - Жени на 50 г. и повече
 • W60 - Жени на 60 г. и повече