Trending News

Rockall Expedition

IOTA EU-189 – най-търсения остров, QTH Loc: IO37DO

Rockall за последните 200 години е посетен от 110 човека. Само 5 от тях са пренощували на скалата.

Call: MM0UKI

РЕЗУЛТАТИ от КВ първенството „Васил Левски - 2023"

РЕЗУЛТАТИ

от КВ първенството „Васил Левски - 2023", организирано от сдружение

„Болкан контест груп“ – Карлово (LZ1KCG), проведено на 04.02.2023 г.

 

Pages