Радиозасичане

Какво е радиозасичане?

Радиозасичането (ARDF) е спорт, който обединява умения за откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура (приемник) за локализирането им, умения за боравене с карта и компас и ориентиране. Голяма роля за крайното класиране играе и физическото състояние на състезателя (визиращо бързото придвижване между отделните предаватели). Това е времево ориентирано състезание, в което състезателите се състезават помежду си, като този който е избрал най-краткия маршрут по който би могъл да намери ( "събере" ) всички предаватели (наричани още "лисици", от където идва и другото име на спорта "Лов на лисици" ). Спортът е най-популярен в Европа, Китай, Казахстан и Япония, като в голяма част от тези страни е част от физкултурната програма на образователната система.

Сайт на радиозасичането в България

История

Радиозасичането първоначално възниква в страните от Източна Европа в края на 1950 г. Популярността на спорта расте лавинообразно, като до 1970 г. вече има проведени няколко Европейски първенства, а през 1980 г. се провежда първото Световно първенсто в Полша, където участие взимат състезатели от цяла Европа и Азия. През 1990 г. САЩ се присъединяват към голямото семейство на радиозасичането, а през 2000 г. се състоя и първото Световно първенстово проведено извън Европа - в Китай. С всяка година расте броят на състезателите на големите форуми, като на Световното първенсто през 2004 г. в Чехия участие вземат 400 човека от 29 страни, а на Световно първенство в България през 2006 г. участие вземат над 500 състезатели от 32 държави на четири континента.

Дисциплини

Дълги години съществуваха само двете класически дисциплини (по сегашната формулировка) - 144 MHz и 3.5MHz. В момента дисциплитите в радиозасичането са четири:

 • Класика 3.5MHz
 • Класика 144MHz
 • Спринт
 • Фоксоринг

Правила

Правилата на спорта са еднакви във всички страни и региони, с малки разлики в някои от тях. Основните правила са одобрени от работната група на IARU-R1. Състезанията по радиозасичане се провеждат както в пресечен терен, така и в градски паркове, включително и в населени места (основно с цел популяризиране на спорта). Всеки състезател получава подробна топографска карта на района на състезанието с отбелязани на нея единствено Старт (отбелязан на картата с триъгълник) и Финал (отбeлязан на картата с два концентрични кръга).

Класически дисциплини 3.5MHz и 144MHz

Местоположението на предавателите (лисиците) за класическите дисциплини не се отбелязва на картата и е неизвестно за състезателите. Всеки предавател излъчва сигнал посредством Морзова азбука, като сигнала на предавателите е различен и по този начин състезателите разграничават и разпознават предавателите. Предавателите за класиките са 5 на брой (плюс 1 финален, намиращ се в началото на финалния коридор) и работят в т.н. "цикъл" - всеки предавател излъчва 1 минута, почива 4 минути и след това отново излъчва, като така се получава работен цикъл от 5 мин, в които всеки предавател излъчва сигнала си по 1 път. В зависимост от възрастовата група, състезателят трябва да намери 2,3,4 или всичките 5 предавателя и след това да достигне до финалната линия по възможно най-краткия път. Състезанието се провежда на два различни обхвата в различни дни - "два метра" 144 MHz и "осемдесет метра" 3,5 MHz, като за различните обхвати се използват различни приемници.

СПРИНТ

Спринтът се провежда на 3.5MHz. При него има 10 бр. предавателя, разделени на две групи по 5 броя, работещи на различни честоти и скорост с цикъл 12 сек (в една минута всички 5 от дадената група работят по ведъж). Двете групи предавателя условно са наречени БАВНИ, работещи на по-долната честота (работят с 30-50 знака в минута на 3510 кHz) и БЪРЗИ (работят със 70 знака в минута на 3550 кHz). Между тях постоянно излъчва знака S междинният финал (на 3530 kHz), през който състезателя задължително минава след намирането на бавните предаватели, преди да започне откриването на бързите. Финалът излъчва постоянно на най-вискоката честота – обикновено 3600kHz. Състезателят може да търси между два и пет предавателя от група, в зависимост от категорията и най-удобната за него последователност във всяка група. Задължително започва с бавните, след това минава през междинния финал, след това бързи и финишира на финала. Разстоянието между отделните предаватели не е много голямо – между 200 и 500 метра – като предполагаемото време на победителя във всяка категория е 13 - 20 мин. На картата, която всеки получава преди старта, са отбелязани позициите СТАРТ, МЕЖДИНЕН ФИНАЛ, ФИНАЛ.

ФОКСОРИНГ

Фоксорингът е дисциплината, която най-много се доближава до спортното ориентиране. Тя също се провежда на 3.5MHz. На старта всеки състезател получава карта с отбелязани СТАРТ, ФИНАЛ и до 10 предавателя, които са с малка мощност и излъчват непрекъснато. Всеки предавател (маяк) гарантирано се чува от средата на кръга, начертан на картата, като самия маяк може да не се намира в начертания кръг. Всеки маяк не може да се чува на разстояние по-голямо от 250 м. Последователността на преминаване на предавателите е по избор на състезателя, като количеството зависи от категорията. С цел непрекъсната работа с приемника, маяците предават на 3 различни честоти, като и там има бързи и бавни. Финалът излъчва непрекъснато с голяма мощност на различна честота.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Официално в международните стартове са определени следните възрастови групи:

1. Младежки първенства:

 • M14 - Младежи до 14 г.
 • M16 - Младежи до 16 г.
 • W14 - Девойки до 14 г.
 • W16 - Девойки до 16 г.

2. Европейски и световни първенства:

 • M19 - Младежи до 19 г.
 • М21 - Мъже без ограничение за възраст
 • M40 - Мъже на 40 г. и повече
 • M50 - Мъже на 50 г. и повече
 • M60 - Мъже на 60 г. и повече
 • M70 - Мъже на 70 г. и повече
 • W19 - Девойки до 19 г.
 • W21 - Жени без ограничение за възраст
 • W35 - Жени на 35 г. и повече
 • W50 - Жени на 50 г. и повече
 • W60 - Жени на 60 г. и повече