AWARDS

 БФРЛ издава настоящите четири дипломи за радиовръзки / слушателски наблюдения с радиостанции на територията на република България:

  1. Република България
  2. Работил Всички Области на България
  3. София
  4. България QRP

Общи условия

Дипломите се издават на всички лицензирани радиолюбители / слушатели от цял свят.

Зачитат се радиовръзки на всички разрешени диапазони и всички видове работа . Не се зачитат радиовръзки през активни ретранслатори.

Дипломите ще бъдат безплатни – в електронен вариант ( PDF , JPEG ) и платени – хартиена диплома (  на по- късен етап) .

Изпращат се заявки до дипломния менажер във формати txt, doc, xls.

Радиовръзката трябва да съдържа CALL, date , band, mode, utc и допълнителна информация за отделните дипломи. Необходимо е да запишете и вашия E-MAIL  адрес.

Необходимо е да притежавате QSL картички за установените радиовръзки. Дипломния менажер ще изисква за проверка отделни картички. Изпращайте ги сканирани, копирани или фотографирани. Признават се всички хартиени  и всички електронни картички ( EQSL.CC, HAMLOG.RU  и др ). Не се зачитат потвърждения чрез LOTW.

След проверка на сканираните /  копираните QSL картички дипломата ще бъде изпратена по електронната поща ( без платените дипломи) .

Ако заявителя не покаже изискана QSL  картичка  то диплома не се изпраща. Заявителят ще може да изпрати следваща заявка за тази диплома след три месеца  - сметнато от датата на получаване на заявката от менажера.

LZ2OQ  -  дипломен  менажер на БФРЛ