Exams

 

 ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2020 г.:

 

    24.01.2020 г. - гр. София  (крайният срок за подаване на документи е 21.01.2020 г.)

     31.01.2020 г. - гр. Пловдив (крайният срок за подаване на документи е 28.01.2020 г.)

     03.04.2020 г. - гр. София

     08.05.2020 г. - гр. Пловдив

     26.06.2020 г. - гр. София 

     25.09.2020 г. - гр. София

     27.11.2020 г. - гр. София 

Изпитите в гр. София се провеждат от 10 часа* в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на ул. "Гурко" № 6, в залата на 3-тия етаж.

Дата за изпит във гр. Казанлък ще бъде обявена след като стане известна датата на "Хоби-Радио Експо" Казанлък

Документи за явяване на изпит се подават не по късно от два дни преди датата на изпита.

 

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

Документите се изпращат на адрес:
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Гурко" № 6
1000, гр. София
Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. Датата се посочва при подаване на заявлението, в полето „Допълнителна информация".

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).