УКВ състезние Ден на радиото - Резултати / Day of radio results

                                                                                         Здравейте колеги!

 

      Резултатите от УКВ състезнието "Ден на радиото", проведено през месец Май 2019г. са готови и са на

       адрес http://vhfcontest.bfra.bg/files/results_2019may.pdf