News

Европейско първенство по радиозасичане (ARDF) и Световно първенство по скоростна телеграфия (HST)

В края на август - началото на септември в Банско се проведе европейското първенство по радиозасичане.

КВ ШАМПИОН 2019 и 2020

УВажаеми колеги,

Класиранията за званието КВ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ за 2019 и 2020 г.
Благодарим за LZ1PJ за отделеното време за изготвянето на класацията!!