КВ първенство „Милара контест” 2021

Уважазаеми колеги,

Радио Клуб Милара – Пловдив (LZ1KFM / LZ5R) най-любезно Ви кани за участие на традиционното КВ първенство "Милара контест".

Услвията за учстие са в прикачения файл, както и в секациите за HF състезания и събития на сайта на БФРЛ.

УС на БФРЛ