ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИ ПРЕЗ 2022 г.

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИ ПРЕЗ 2022 г.

14.01.2022 г. - гр. Гоце Делчев (крайният срок за подаване на документи е 10.01.2022 г.)

25.03.2022 г. - гр. София

31.05.2022 г. - гр. София

29.07.2022 г. - гр. София

16.09.2022 г. - гр. София

21.10.2022 г. - гр. София

Възможно е организирането на изпит и в други градове след предварително съгласуване с КРС и минум 10 кандидата за явяване на изпит.