Изпит в София

Време на провеждане: 
Петък, 24. January 2020 - 10:00 to 13:00
Описание: 

Изпит за придобиване на лиценз за радиолюбиел клас 1  и клас 2 в София

Тип на събитието: