УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 08.02.2019

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 08.02.2019 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 08 ФЕВРУАРИ 2019 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

 

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Насрочване на годишно отчетно Общо събрание на БФРЛ за приемане на отчета за дейността за 2018г и бюджет за 2018г.
  3. Организация на YOTA 2019 в България – обсъждане на подробна програма на събитието. Канят се всички колеги, които имат идеи за интересни презентации и занимания на участниците.
  4. Организация на Световното първенство по скоростна телеграфия HSTпрез 2019- текущи задачи.
  5. Приемане на нормативни документи, произтичащи от новия Закон за спорта.
  6. Разни

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

 

24.01.2019