УСЛОВИЯ за провеждане на държавните първенства на КВ през 2020 г.

УСЛОВИЯ за провеждане на държавните първенства на КВ. Организираните от БФРЛ държавни първенства на къси вълни се провеждат, както следва: 1. Време на провеждане: 2-ра събота на м. април (11 април 2020 г.) 1600-2000 LZT Държавно първенство CW 3-та събота на м. април (18 април 2020 г.) 1600-2000 LZT Държавно първенство SSB 2. Обхвати: Разрешава се работата само на 3,5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион. 3. Рапорт: Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000. 4. Категории: o А1. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност над 100 W o А2. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност до 100 W o В. Клубни радиостанции o С. Слушатели 5. Интервал на установяване на QSO с една и съща радиостанция: Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от тридесет минути. Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета до три минути. 6. Точки: Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка. 7. VІІ.Точки за слушатели: Начисляват се две точки за приети двата инициала и двата номера, една точка за приети двата инициала и единия от номерата. Един и същи инициал може да се повтаря най-много три пъти за период от 30 минути. 8. Клубните радиостанции трябва да работят с трибуквените си суфикси, а личните - с двубуквените или трибуквените си суфикси. Работилите с еднобуквен суфикс няма да бъдат класирани. 9. Награди: На първите трима във всяка от категориите ще бъдат дадени медали. 10. Отчети: Препоръчва се изпращането на отчети в електронен вид. 11. Срок за изпращане на отчетите: До 7 дни след провеждането на състезанието до lz1bj@yahoo.com В краен случай по пощата до БФРЛ, П.К. 830, 1000 София 12. Пояснения: Един оператор означава: само един човек, без никаква външна помощ, извършва всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, описване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване. Много оператори означава: двама или повече души извършват всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, записване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване. Само един сигнал може да бъде излъчван от участник във всеки един момент от времето! Времето в отчетите трябва да е в GMT.

Tags: