Петдесет години БФРЛ!!!

 

Уважаеми български радиолюбители,

На 26 април се навършват 50 години от учредяването на Българската федерация на радиолюбителите. По това време през 1970 г. се провежда седмата национална конференция на българските радиолюбители. БФРЛ е създадена като помощен орган на Централния радиоклуб. За първи неин председател е избран Валентин Грозданов, LZ1VG. Причината за създаването на федерацията, обаче, има и политически привкус. Истината трябва да се търси в недоволството на Международния радиолюбителски съюз (IARU), че българските радиолюбители са под управлението на политическа организация – ДКМС. В същото време в почти всички социалистически страни вече има създадени, макар формални и казионни, но все пак, поне на книга, самостоятелни, неполитически, невоенни национални радиолюбителски организации. С учредяването на БФРЛ тя заема мястото на ЦРК в IARU (приет там три години преди това) и това е приветствано от другите страни-членки.

След промените в България, на 15 ноември 1991 г. БФРЛ официално се регистрира в съда като самостоятелно юридическо лице. За първи неин председател по новия устав е избран Антон Илиев, LZ1EC. По нататък през годините председатели са Димитър Звездев, LZ1CZ, Румен Гечев, LZ1MS, Милчо Миланов, LZ1RF, Панайот Данев, LZ1US, а понастоящем председател е Виктор Ценков, LZ3NN.

Понастоящем БФРЛ е една от най-активните в IARU, като по този признак изпреварва много радиолюбителски организации на държави с по-стара радиолюбителска история и с многократно по-голяма членска маса. Достатъчно е да споменем, че БФРЛ е била домакин на пет световни и европейски първенства по радиозасичане, на четири по скоростна телеграфия, че е инициатор на ежегодните Балканските първенства по тези два спорта, както и на Балканския късовълнов контест. Всички те вече много години се радват на голяма популярност. Не можем да не отбележим и ежегодния LZ DX контест – един от най-популярните късовълнови контести в световен мащаб. През годините много български радиолюбители са печелили световни и европейски титли, били са победители в най-престижни контести. БФРЛ имаше години наред свой представител в Изпълнителния комитет на IARU – Регион 1. БФРЛ организира през 2014 година Генералната конференция на IARU – Регион 1 – призната за една от най-запомнящите се. Също така запомнящ се остана международният младежки лагер YOTA, организиран в България през 2019 г. БФРЛ успя през годините да убеди българския регулатор да разшири радиолюбителските обхвати, да узакони нови такива и в момента България е една от най-привилегированите държави в това отношение.

За съжаление, обстановката в момента не позволява организиране на честване на 50-годишния юбилей. Но той заслужава да бъде отбелязан, дори и в домашна обстановка и българските радиолюбители ще го направят. А те имат и привилегията да си честитят по радиото.

Честит юбилей, БФРЛ!

Tags: