РЕЗУЛТАТИ от КВ шампионат SSB 2022

Резултати  от държавното КВ първенство на SSB за 2022 г.

(проведено на 16.04.2022 г., 13.00-16.59 GMT, на 3,5 MHz)

 

A1. ЛИЧНИ РАДИОСТАНЦИИ, ИЗХОДНА МОЩНОСТ НАД 100 W

 

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2AO

230

222

444

96.50%

Огнян Радев

Кубрат

2

LZ3ZZ

233

222

444

95.30%

Алеко Иглев

Копринка

3

LZ1EV

227

218

436

96.00%

Димитър Тонков

Смолян

4

LZ3BB

222

216

432

97.30%

Пламен Матев

Видин

5

LZ2PL

221

215

430

97.30%

Владимир Лазаров

Русе

6

LZ1UK

219

213

426

97.30%

Савко Димитров

Пловдив

7

LZ2HM

223

212

424

95.10%

Андрей Съчков

София

8

LZ1SA

234

212

424

90.60%

Красимир Петков

Пловдив

9

LZ1GU

216

205

410

94.90%

Хари Ашикян

София

10

LZ5DB

192

190

380

99.00%

Милен Димов

Казанлък

11

LZ1NAG

156

147

294

94.20%

Гергин Нелов

София

12

LZ5EO

148

145

290

98.00%

Емил Балжиев

Смолян

13

LZ3TY

160

141

282

88.10%

Пламен Петков

София

14

LZ1ST

69

65

130

94.20%

Иван Иванов

Смолян

15

LZ1KU

68

60

120

88.20%

Стамен Вълчев

Сливен

16

LZ1SDR

53

44

88

83.00%

Стоян Ангелов

Ново село

 

A2. ЛИЧНИ РАДИОСТАНЦИИ, ИЗХОДНА МОЩНОСТ ДО 100 W

 

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2YO

237

231

462

97.50%

Румен Цонев

Козлодуй

2

LZ1ND

219

211

422

96.30%

Тодор Тодоров

Пловдив

3

LZ1RT

205

194

388

94.60%

Руско Русев

Стара Загора

4

LZ1MC

186

182

364

97.80%

Славчо Люцканов

Стара Загора

5

LZ1PM

168

163

326

97.00%

Иван Панев

Дупница

6

LZ2JU

169

162

324

95.90%

Йовко Йовков

Силистра

7

LZ1FH

136

128

256

94.10%

Бойко Зарев

Перник

8

LZ2DB

126

117

234

92.90%

Стефан Кръстев

Поликраище

9

LZ4UG

120

116

232

96.70%

Евгени Генов

Козлодуй

10

LZ7NW

118

112

224

94.90%

Николай Соколов

София

11

LZ5XQ

95

89

178

93.70%

Стефан Тодоров

Бургас

12

LZ2NM

82

78

156

95.10%

Марчо Марков

Добрич

13

LZ1WF

66

61

122

92.40%

Васил Филчев

Пловдив

14

LZ1ON

43

36

72

83.70%

Димо Цонев

Стара Загора

15

LZ4TX

25

24

48

96.00%

Тодор Диамандиев

Варна

16

LZ3SM

22

21

42

95.50%

Светозар Герашев

Дупница

17

LZ2AF

4

3

6

75.00%

Румен Кожухаров

Русе

 

B. КЛУБНИ РАДИОСТАНЦИИ

 

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Оператори

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ1KWS

222

209

418

94.10%

Димитър Рахнев LZ1ZX

Стралджа

2

LZ2KAC

189

181

362

95.80%

LZ2VAK LZ2IVN LZ1NPC LZ2ISI LZ2BGM

Габрово

3

LZ1KPW

176

165

330

93.80%

Герасим Иванов LZ5ET

Пещера

4

LZ1KAA

125

108

216

86.40%

Тодор Манов LZ3TL

София

5

LZ2KSB

44

43

86

97.70%

Любомир Славов LZ6AJ

Балчик

 

C. СЛУШАТЕЛИ

 

Място

Инициал

QSO

Резултат

Потв. (%)

Име

QTH

общо

потв.

точки

1

LZ1I-196

189

172

250

91.00%

Пламен Иванов LZ1DM

Казанлък

2

LZ2K-49

134

118

212

88.06%

Коста Попов LZ2YJ

Разград

3

LZ1A-317

5

5

10

100.00%

Панайот Данев  LZ1US

София

 

При равен брой точки на по-предно място е класирана станцията с по-малък процент грешки.

Отчети за контрол бяха получени от LZ1JZ и LZ1YQ. Бяха получени отчети от всички участници. Броят на участниците бе 40.

 

 

8 май 2022 г.                                       Проверител:  Бойчо Хаджийски LZ1BJ

Tags: