УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 14.10.2022

Изх. N 39/30.09.2022

         

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 14.10.2022

 

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 14.10.2022 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 1. Дата на провеждане: 14 октомври 2022 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджии Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

 1. Дневен ред:

 

 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Приемане на нови членове на БФРЛ
 3. Домакинството на Световното първенство по радиозасичане в Боровец 2022 – основни изводи и резултати.
 4. Участие на българските спортисти по време на Световното първенство по радиозасичане в Боровец.
 5. Участие на българските спортисти по време на Световното първенство по скоростна телеграфия в Сърбия.
 6. Подготовка на LZDX Contest 2022.
 7. Обсъждане на спорният календар за 2023 г. по направления.
 8. Изготвяне на принципи на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина.
 9. Актуални въпроси относно сайта на БФРЛ (базар, проблеми със спама и др.)
 10. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.
 11. Актуални въпроси за радиолюбителството.
 12. Разни

 

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

30.09.2022

Tags: