LZ International 6 Meter Contest

LZ International 6 Meter Contest

Дата – всеки трети уикенд на месец Юни и по време съвпада със
- IARU Region 1 - 50 MHz Contest за 2023 година - 1400Z, 17 Юни
до 1400Z, 18 Юни.
Вид на работа - CW, SSB - крос моде не се допуска.
Честота – 50 Mc.
Рапорт – разменят се RS/RST + QSO Nr. + QTH Loc. Например
599 003 KN22GX
Класове – Стационарни станции – независимо от мощността.
- Портативни станции – независимо от мощността.

Точки – по една точка на километър.
Калкулиране на резултата – краен резултат = на сбора от
точките.
Награди – Първите трима от всяка категория получават плакет а
останалите получават електронни дипломи.
Класирането се извършва след получаване и проверка на всички
отчети от софтуер. Зачитат се QSOs записани в отчетите и на
двамата кореспонденти.
Отчети се пращат в EDI формат до 10 дни след приключване на
състезанието на адрес - lz2kts@radioclub-troyan.bg или на сайта
http://6metercontest.radioclub-troyan.bg
Състезанието се организира от Радио Клуб Ловеч и БФРА
Успех на всички участници…