Международно УКВ състезание Hemus VHF contest - 144 MHz

1. Дата и час:
Всяка неделя от първия пълен уикенд на август - 06.08.2023 г, 06.00-13.59 UTC /09.00-16.59 LZT/.

По дата и час на провеждане съвпада с ALPE-ADRIA VHF CONTEST.

2. Радиовръзки:

Обхват: 2 метра /144 MHz/

Видове модулация: CW, SSB, FM

Препоръки за CQ честоти:

  • QRP станции: 144.350 MHz и нагоре
  • QRO станции: 144.350 MHz и надолу

Радиовръзки, направени през активни ретранслатори, чрез отражения от Луната, cross-mode или през VoIP не се зачитат.

3. Рапорти:

RS/T рапорт, пореден номер на връзката (като се започне от 001 за първата връзка) и QTH локатор. Пример: 599 001 KN22AA

Поредните номера на връзките не се сменят, независимо от вида модулация.

Само по 1 връзка със станция е позволена по време на контеста, без значение от режима на работа.

4. Точкуване:

За установените радиовръзки се начислява по 1 точка/км.

5. Категории

  1. Много оператори – лицензирана мощност, всички режими
  2. Един оператор – лицензирана мощност, всички режими
  3. Един оператор - лицензирана мощност, SSB, FM
  4. QRP - всички режими (до 5W изходна мощност)

6. Дневници

Моля, изпратете своите логове до 10 календарни дни след провеждането на състезанието в EDI формат:

7. Проверка на дневниците

За оценяване се прилагат общите правила на IARU за VHF/UHF/SHF състезанията в регион 1.

Класирането ще е базирано единствено на получените от участниците логове, проверени от софтуер.

8. Награди

Победителите от всяка категория ще бъдат наградени с плакети.Всички останали участници ще получат електронна диплома.С цел стимулиране на младите участници в състезанието, най-малкият участник също ще бъде награден с плакет.

8. Организатор

Международното УКВ състезание "Хемус" се организира от - Радиоклуб Троян и БФРЛ. Контеста се, провежда ежегодно всяка първa неделя на Aвгуст.