WA7BNM Contest Calendar

Subscribe to WA7BNM Contest Calendar feed
Calendar of ham radio contests
Updated: 2 hours 13 min ago

SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest

Mon, 01/03/2021 - 04:28
1200Z-1400Z, Mar 7

WAB 3.5 MHz Phone

Mon, 01/03/2021 - 04:28
1800Z-2200Z, Mar 7

CQ 160-Meter Contest, SSB

Sun, 28/02/2021 - 22:26
2200Z, Feb 26 to 2200Z, Feb 28

REF Contest, SSB

Sun, 28/02/2021 - 22:26
0600Z, Feb 27 to 1800Z, Feb 28

FTn DX Contest

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1200Z, Feb 27 to 1200Z, Feb 28

UBA DX Contest, CW

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1300Z, Feb 27 to 1300Z, Feb 28

South Carolina QSO Party

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1500Z, Feb 27 to 0159Z, Feb 28

North American QSO Party, RTTY

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1800Z, Feb 27 to 0559Z, Feb 28

NA Collegiate Championship, RTTY

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1800Z, Feb 27 to 0559Z, Feb 28

Classic Exchange, CW

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1400Z, Feb 28 to 0800Z, Mar 1 and 1400Z, Mar 2 to 0800Z, Mar 3

High Speed Club CW Contest

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1400Z-1700Z, Feb 28

North Carolina QSO Party

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1500Z, Feb 28 to 0059Z, Mar 1

K1USN Slow Speed Test

Sun, 28/02/2021 - 22:26
0000Z-0100Z, Mar 1

OK1WC Memorial (MWC)

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1630Z-1729Z, Mar 1

RSGB 80m Club Championship, Data

Sun, 28/02/2021 - 22:26
2000Z-2130Z, Mar 1

Worldwide Sideband Activity Contest

Sun, 28/02/2021 - 22:26
0100Z-0159Z, Mar 2

ARS Spartan Sprint

Sun, 28/02/2021 - 22:26
0200Z-0400Z, Mar 2

RTTYOPS Weeksprint

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1700Z-1900Z, Mar 2

AGCW YL-CW Party

Sun, 28/02/2021 - 22:26
1900Z-2100Z, Mar 2

QRP Fox Hunt

Sun, 28/02/2021 - 22:26
0200Z-0330Z, Mar 3

Pages