WA7BNM Contest Calendar

Subscribe to WA7BNM Contest Calendar feed
Calendar of ham radio contests
Updated: 2 hours 20 min ago

Open Ukraine RTTY Championship

Sun, 28/02/2021 - 04:15
1800Z-2059Z, Mar 6 (Low Band) and 2100Z-2359Z, Mar 6 (Low Band) and 0800Z-1059Z, Mar 7 (High Band) and 1100Z-1359Z, Mar 7 (High Band)

NCCC RTTY Sprint

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0145Z-0215Z, Feb 26

QRP Fox Hunt

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0200Z-0330Z, Feb 26

NCCC Sprint

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0230Z-0300Z, Feb 26

K1USN Slow Speed Test

Sun, 28/02/2021 - 01:15
2000Z-2100Z, Feb 26

CQ 160-Meter Contest, SSB

Sun, 28/02/2021 - 01:15
2200Z, Feb 26 to 2200Z, Feb 28

REF Contest, SSB

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0600Z, Feb 27 to 1800Z, Feb 28

FTn DX Contest

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1200Z, Feb 27 to 1200Z, Feb 28

UBA DX Contest, CW

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1300Z, Feb 27 to 1300Z, Feb 28

South Carolina QSO Party

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1500Z, Feb 27 to 0159Z, Feb 28

North American QSO Party, RTTY

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1800Z, Feb 27 to 0559Z, Feb 28

NA Collegiate Championship, RTTY

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1800Z, Feb 27 to 0559Z, Feb 28

Classic Exchange, CW

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1400Z, Feb 28 to 0800Z, Mar 1 and 1400Z, Mar 2 to 0800Z, Mar 3

High Speed Club CW Contest

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1400Z-1700Z, Feb 28

North Carolina QSO Party

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1500Z, Feb 28 to 0059Z, Mar 1

K1USN Slow Speed Test

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0000Z-0100Z, Mar 1

OK1WC Memorial (MWC)

Sun, 28/02/2021 - 01:15
1630Z-1729Z, Mar 1

RSGB 80m Club Championship, Data

Sun, 28/02/2021 - 01:15
2000Z-2130Z, Mar 1

Worldwide Sideband Activity Contest

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0100Z-0159Z, Mar 2

ARS Spartan Sprint

Sun, 28/02/2021 - 01:15
0200Z-0400Z, Mar 2

Pages