УСЛОВИЯ за провеждане на държавните първенства на КВ

Резултати

Организираните от БФРЛ държавни първенства на къси вълни се провеждат, както следва:

Време на провеждане:

2-ра събота на април 16:00 - 20:00 LZT Държавно първенство CW
3-та събота на април 16:00 - 20:00 LZT Държавно първенство SSB

Обхвати:

Разрешава се работата само на 3,5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.

Рапорт:

Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000.

Категории:

  • А1. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност над 100 W
  • А2. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност до 100 W
  • В. Клубни радиостанции
  • С. Слушатели

Интервал на установяване на QSO с една и съща радиостанция:

Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от тридесет минути. Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета до три минути.

Точки:

Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка.

Точки за слушатели

Начисляват се две точки за приети двата инициала и двата номера, една точка за приети двата инициала и единия от номерата. Един и същи инициал може да се повтаря най-много три пъти за период от 30 минути.

Клубните радиостанции трябва да работят с трибуквените си суфикси, а личните - с двубуквените или трибуквените си суфикси.

Работилите с еднобуквен суфикс няма да бъдат класирани.

Награди:

На първите трима във всяка от категориите ще бъдат дадени медали.

Отчети:

Препоръчва се изпращането на отчети в електронен вид.

Срок за изпращане на отчетите:

До 7 дни след провеждането на състезанието до lz1bj@yahoo.com
В краен случай по пощата до  БФРЛ, П.К. 830, 1000 София

Пояснения:

Един оператор означава: само един човек, без никаква външна помощ, извършва всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, описване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

Много оператори означава: двама или повече души извършват всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, записване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

Само един сигнал може да бъде излъчван от участник във всеки един момент от времето!
Времето в отчетите трябва да е в GMT.