УС на БФРЛ на 20.01.2023

N 03/06.01.2023       

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 20.01.2023

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 20.01.2023 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1. Дата на провеждане: 20 януари 2023 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджии Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

  1. Дневен ред:
  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Утвърждаване на приетите спортни календари по направления.
  3. Утвърждаване  на принципите на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина.
  4. Актуални въпроси относно сайта на БФРЛ (базар, проблеми със спама и др.)
  5. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ, след изтичане на крайния срок за пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписвания.
  6. LZDX Contest, дискусия за промяна на условията, отчитане на резултатите за 2022.
  7. Разни

 

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

06.01.2023